MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Starobielska 9

43-300 Bielsko - Biała

Dyrektor Ośrodka

mgr Beata Podkańska

 

NASZ e-maill

mos@mzo.bielsko.pl

Tel/Fax (033) 812-54-62 / (033)819-38-83

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

mgr Edyta Hulok

Mail: iod.mos@mzo.bielsko.pl

 

 


Wyświetl większą mapę